YabadooIT Marketing

BESPLATAN video program:
"Facebook u poslovanju - Ovladajte Facebook marketingom u 2 sata!"

(Ricount projekt Sveučilišta u Rijeci i YabadooIT Marketing)

Modul 1: 17 lekcija (51:23 min)

Modul 2: 16 lekcija (58:42 min)

Upišite e-mail adresu i primit ćete e-mail s linkom za pristup video programu.

We respect your email privacy